tutunsepeti24.com - Ürün link

tutunsepeti24.com - Ürün link

Türkiye

Bu sepetler, tütün tarımının yapıldığı bölgelerde önemli bir ekonomik ve sosyal rol oynamıştır. Geçmişte tütün, birinci sınıf bir ticaret ürünü olarak kabul edilirken, tütün sepeti de bu ticaretin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Tütün sepetleri, tütün üreticilerinin emeğini korurken, aynı zamanda tütünle ilişkili zanaat ve kültürel aktivitelerin bir ifadesi olmuştur.